MENU
facebook hotline đăng ký video


KH có thể cùng đứng tên nhiều người không có quan hệ huyết thống đồng sở hữu khi ký Hợp đồng không?

Việc nhiều người đứng tên trên Hợp đồng được thực hiện theo quy định của Pháp luật về quyền sở hữu và
khách hàng phải tự đảm bảo không có tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng và xin cấp giấy
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

UDIC Westlake
Thế đất địa linh - Tôn vinh đẳng cấp

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

 

Đại lý phân phối

Sàn giao dịch Đất xanh miền Bắc

Đất xanh miền Bắc

0902 695 333

Vitalland

Vitalland

0949 137 688

Phú Tài Land

Phú Tài Land

0918 195 588

Tân Kiến Land

0928 960 999

(phân phối độc quyền cho người nước ngoài)

Sàn giao dịch Đất xanh miền Bắc

Đất xanh miền Bắc

0902 695 333

Vitalland

Vitalland

0949 137 688

Phú Tài Land

Phú Tài Land

0918 195 588

Tân Kiến Land

0928 960 999

(phân phối độc quyền cho người nước ngoài)