MENU
facebook hotline đăng ký video


Khách hàng có được chuyển nhượng lại căn hộ cho người khác không? Nếu chuyển nhượng thì phải đóng thuế và phí như thế nào?

Khách hàng được chuyển nhượng cho người khác.
Khi chuyển nhượng căn hộ chung cư các bên phải tham gia chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp các loại thuế,
lệ phí sau đây:
Thứ nhất: Thuế thu nhập cá nhân:
Cách 1: Thuế thu nhập cá nhân = 25% giá trị lợi nhuận (giá bán – giá mua)
Giá bán: là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng Giá mua: Là giá mua được xác định căn cứ vào giá ghi
trên hợp đồng mua. Đối với nhà ở không có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng, mua lại thì căn cứ vào hồ
sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu,
quyền sử dụng nhà ở.
Cách 2: Áp dụng khi không xác định được giá mua
Thuế thu nhập cá nhân = 2% Giá chuyển nhượng (giá ghi trong hợp đồng).
Trường hợp giá chuyển nhượng 3 tỷ đồng: 2% x 3 tỷ đồng = 60 triệu đồng.
Nghĩa vụ nộp thuế: Theo quy định Luật thuế thu nhập cá nhân thì bên chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp
thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên hai bên có thể tự thỏa thuận bên có nghĩa vụ nộp thuế.
Thứ hai: Lệ phí trước bạ = 0,5 % x Khung giá đất do UBND cấp tỉnh, thành phố quy định.Bên nhận
chuyển nhượng có nghĩa vụ làm các thủ tục.

UDIC Westlake
Thế đất địa linh - Tôn vinh đẳng cấp

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

 

Đại lý phân phối

Sàn giao dịch Đất xanh miền Bắc

Đất xanh miền Bắc

0902 695 333

Vitalland

Vitalland

0949 137 688

Phú Tài Land

Phú Tài Land

0918 195 588

Tân Kiến Land

0928 960 999

(phân phối độc quyền cho người nước ngoài)

Sàn giao dịch Đất xanh miền Bắc

Đất xanh miền Bắc

0902 695 333

Vitalland

Vitalland

0949 137 688

Phú Tài Land

Phú Tài Land

0918 195 588

Tân Kiến Land

0928 960 999

(phân phối độc quyền cho người nước ngoài)