MENU
facebook hotline đăng ký video


Phí quản lý bao gồm những chi phí gì?

Phí quản lý Bao gồm:
- Phí tiện ích cho tất cả các khu vực chung: cảnh quanh, bảo dưỡng sân vườn, trồng cây..
- An Ninh
- Lương cho Ban quản lý và chi phí cho bảo vệ
- Công việc hành chính chung.
- Chi Phí để mua trang thiết bị cho việc quản lý bảo dưỡng tòa nhà.
- Sữa chữa bất kỳ hư hỏng hay lỗi kết cấu nào của khu vực chung thuộc tòa nhà, trừ khi hư hỏng hay
khiếm khuyết đó là do người mua căn hộ, gây ra.
- Các hạng mục khác theo xác định của chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý quyết định vào từng thời điểm để
tòa nhà có thể hoạt động và được bảo dưỡng đúng mức.

UDIC Westlake
Thế đất địa linh - Tôn vinh đẳng cấp

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

 

Đại lý phân phối

Sàn giao dịch Đất xanh miền Bắc

Đất xanh miền Bắc

0902 695 333

Vitalland

Vitalland

0949 137 688

Phú Tài Land

Phú Tài Land

0918 195 588

Tân Kiến Land

0928 960 999

(phân phối độc quyền cho người nước ngoài)

Sàn giao dịch Đất xanh miền Bắc

Đất xanh miền Bắc

0902 695 333

Vitalland

Vitalland

0949 137 688

Phú Tài Land

Phú Tài Land

0918 195 588

Tân Kiến Land

0928 960 999

(phân phối độc quyền cho người nước ngoài)