MENU
facebook hotline đăng ký video


Thời gian bảo hành căn hộ như thế nào?

Bảo hành nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định tại Điều 9 của Hợp
đồng: Đối với phần kết cấu là 60 tháng tính từ ngày Bên Bán ký biên bản nghiệm thu đưa nhà ở vào sử
dụng. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì Bên Bán thực hiện bảo hành theo quy định của nhà sản
xuất hoặc nhà phân phối.

UDIC Westlake
Thế đất địa linh - Tôn vinh đẳng cấp

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

 

Đại lý phân phối

Sàn giao dịch Đất xanh miền Bắc

Đất xanh miền Bắc

0902 695 333

Vitalland

Vitalland

0949 137 688

Phú Tài Land

Phú Tài Land

0918 195 588

Tân Kiến Land

0928 960 999

(phân phối độc quyền cho người nước ngoài)

Sàn giao dịch Đất xanh miền Bắc

Đất xanh miền Bắc

0902 695 333

Vitalland

Vitalland

0949 137 688

Phú Tài Land

Phú Tài Land

0918 195 588

Tân Kiến Land

0928 960 999

(phân phối độc quyền cho người nước ngoài)