MENU
facebook hotline đăng ký video


Trong thời gian thực hiện Hợp đồng KH có thay đổi thông tin, số CMND thì giải quyết thế nào?

Khi có thay đổi thông tin, khách hàng làm đơn thông báo cho CĐT các nội dung thay đổi. Chủ đầu tư sẽ xác nhận khi nhận đơn.
Tất cả các thay đổi thông tin sẽ đuợc tập hợp lại và khi thực hiện công tác cấp sổ đỏ, hai bên sẽ lập thành
phụ lục HĐ điều chỉnh các thông tin thay đổi.

UDIC Westlake
Thế đất địa linh - Tôn vinh đẳng cấp

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

 

Đại lý phân phối

Sàn giao dịch Đất xanh miền Bắc

Đất xanh miền Bắc

0902 695 333

Vitalland

Vitalland

0949 137 688

Phú Tài Land

Phú Tài Land

0918 195 588

Tân Kiến Land

0928 960 999

(phân phối độc quyền cho người nước ngoài)

Sàn giao dịch Đất xanh miền Bắc

Đất xanh miền Bắc

0902 695 333

Vitalland

Vitalland

0949 137 688

Phú Tài Land

Phú Tài Land

0918 195 588

Tân Kiến Land

0928 960 999

(phân phối độc quyền cho người nước ngoài)